• Skip to main content
  • Emergency Contact Number :

List of Deceased pilgrims for Haj-2019

Cover Number Name of Deceased Passport Number Date of Death City
UPF-2205-4 RAHMAT ALI S0420912 7/15/2019 MADINAH
UPF-2056-2 MUNNI L8159074 7/18/2019 MADINAH
H.G.O SAIDALI KUTTY PANNIKANDATHIL M2135872 7/19/2019 MAKKAH
H.G.O RASHEEDA KHATOON N7393867 7/23/2019 MAKKAH
KAF-1202-3 MAHBOOB KHAN P9797756 7/23/2019 MADINAH
MPF-2052-1 MOHAMMAD ANISH M9902327 7/25/2019 MAKKAH
KAF-1815-3 AZGAR PASHA P7076335 7/27/2019 MAKKAH
H.G.O PAREED MOOLABHAGATH IBRAHIM R3539109 7/28/2019 MAKKAH
JKR-9332-3 MARYAMA BEGUM S1166737 7/30/2019 MAKKAH
MPF-1006-2 AISHA BI M5843817 7/30/2019 MAKKAH
MHR-25267-2 ANISA MOHAMAD YASEEN M9084680 7/30/2019 MAKKAH
UPF-21274-3 IBRAHIM S6791750 7/30/2019 MAKKAH
BRF-1399-3 TAHIDUN NISHA R3682098 7/30/2019 MADINAH
UPF-2749-2 MOHAMMAD YASIN N2004187 7/31/2019 MAKKAH
RJF-221-2 SANNY BANO S4031055 7/31/2019 MAKKAH
UPF-21206-2 UMME KULSUM N8347562 7/31/2019 MAKKAH
MHF-35988-1 JABBAR SAYYED K1316525 7/31/2019 MAKKAH
UPF-22565-4 AMEER AHMAD S4795356 8/1/2019 MAKKAH
UPR-23530-2 JAYEDA BANO R5750888 8/1/2019 MAKKAH
HRF-979-2 JILE MOHAMMAD T0840157 8/2/2019 MAKKAH
UPF-25950-5 ASGARI BEGAM S8579107 8/2/2019 MAKKAH
JKF-2606-2 GH AHMAD BHAT R3362564 8/3/2019 MAKKAH
MPR-5757-2 YASHODA BAI BEE S8685468 8/3/2019 MAKKAH
H.G.O RAFIYUDDIN MOHAMMED J8995386 8/3/2019 MAKKAH
PUF-20371-2 NOORJAHAN R4926879 8/3/2019 MAKKAH
UPF-1637-2 MOHAMMAD RAZI S6194053 8/5/2019 MAKKAH
UPF-4573-2 BABU KHAN R4861440 8/5/2019 MAKKAH
GAR-44-2 ZAINABBI  BAPUSAB SHAIKH J3688456 8/5/2019 MAKKAH
MPF-2536-4 SHABANAMA BI J7995374 8/5/2019 MAKKAH
WMKLF-10442-4 HAJARA ABOOBAKKER K1060615 8/5/2019 MAKKAH
WBF-70-4 MOHAMMAD AHMAD R2198616 8/6/2019 MAKKAH
WBF-14444-4 ABUL KALAM AZAD R6936079 8/6/2019 MAKKAH
UPF-23302-2 KALEEMUL HASAN NIZAMI R8003533 8/6/2019 MAKKAH
JKR-9093-2 KAMO R4790625 8/7/2019 MAKKAH
ASR-972-2 AZIZUR RAHMAN LASKAR S3234626 8/7/2019 MAKKAH
H.G.O JAN MOHAMMAD T7012910 8/8/2019 MAKKAH
UPF-3760-2 BANNEY HASAN N4706834 8/8/2019 MAKKAH
H.G.O NASIR AHMED AMEER SAB K2128256 8/8/2019 MAKKAH
H.G.O Rabiyaben nawab Khan Pathan R6010349 8/9/2019 MAKKAH
JKF-67-2-0 ZAINA BEGUM N8929467 8/9/2019 MAKKAH
GJF-188-4 FAJAL KARIMBHAI IBRAHIMBHAI SAIYAD P8273192 8/9/2019 MAKKAH
MHF-4792-4 BANU M4558344 8/9/2019 MAKKAH
H.G.O SAID KHALID JAWED T1520787 8/9/2019 MINA
UPR-24366-4 MOHAMMAD AKBAR KHAN S8025291 8/9/2019 MINA
TNF-1219-2 AMEER BASHA KADHAR BASHA M2745261 8/9/2019 MAKKAH
ASF-169-5 ABUL HUSSAIN MONDAL R6823277 8/9/2019 MAKKAH
UPF-30420-4 MOHAMMAD ISHAK S5412017 8/10/2019 ARAFAT
UPR 30732-2 SULTAN S7996989 8/10/2019 MINA
BRF-504-4 ISMAIL R6532294 8/11/2019 MINA
KLR-5934-2 AISHABI K9850656 8/11/2019 MAKKAH
KAF-738-2 ANSER BASHA M3766430 8/11/2019 MAKKAH
UPF-20148-5 MOHAMMAD JAMEEL R9875667 8/12/2019 MINA
BRF-936-5 ANASARI KHATUN R3685114 8/12/2019 MINA
H.G.O NOOR SHAIKH K0619331 8/12/2019 MAKKAH
MPF-2898-3 YUSUF KHAN L3625000 8/12/2019 MAKKAH
H.G.O ABDUL RASHEED MIR R1201088 8/12/2019 MAKKAH
UPF-657-4 JAMIN HASAN P7558085 8/12/2019 MINA
KLR-7490-2 POCKER VADAKEPURATH K3059305 8/12/2019 MINA
JRF-512-4 SHAHABUDDIN KHAN S9347094 8/12/2019 MINA
GJF-1253-2-0 ABUBAKAR JUNAS CHAKI L1866141 8/12/2019 MINA
JKF-7782-1 GHULAM HASSAN MIR L1933942 8/12/2019 MAKKAH
UPF-21597-1 WASIUL HASAN L8383675 8/13/2019 MAKKAH
H.G.O MAHAMMED BAVA M8081931 8/13/2019 MAKKAH
JKR-5210-3 GHULAM MOHAMMAD BUTT L1917637 8/13/2019 MINA
MPF-4383-5 RABEEYA BEGUM L5433500 8/13/2019 MAKKAH
JRF-554-4 NOOR JAHN R6806391 8/13/2019 MAKKAH
MPF-1403-4 RAEES ANSARI L6989354 8/13/2019 MAKKAH
RJF-1564-2-0 JAINAB M8365406 8/13/2019 MAKKAH
H.G.O ABDUL RASHID N3441583 8/14/2019 MAKKAH
UPF-24884-4 NASIM RAZA L2622251 8/14/2019 MAKKAH
H.G.O MUHAMMAD BASHIR UD DIN J3555239 8/14/2019 MAKKAH
UPF-2977-3 JAHIDA BEGUM R5324750 8/14/2019 MAKKAH
H.G.O ABDUL HAMID MOHAMMED SAYEED KEWAL M7872953 8/14/2019 MAKKAH
MPF-3596-3 SHAHAJADEE M7629758 8/14/2019 MAKKAH
H.G.O RAFIQUE AHMAD SAYYAD R9250344 8/14/2019 MAKKAH
WBF-1283-2 MAINUL SEKH S8869242 8/14/2019 MAKKAH
H.G.O SHAKEERA KHANUM J5675328 8/14/2019 MAKKAH
MHF-26151-2 NASREEN LIYAQAT ALI KHAN S9477208 8/15/2019 MAKKAH
JKF-10757-2 WALI MOHD BHAT M5783826 8/15/2019 MAKKAH
GJF-9306-2-0 HUSEN BANO MOHAMEDTAKI PATHAN R0028166 8/16/2019 MAKKAH
TNF-1113-2-0 RAHIM BASHA KASIM SAHIB AHMED SAHIB R6293350 8/16/2019 MAKKAH
UPR-3322-4-0 SHABBEER R8868925 8/16/2019 MAKKAH
GJF-2157-2 BABU HASIMUDDIN SHEKH M0393522 8/16/2019 MAKKAH
MHR-8789-2 SAYARA NAJIR PATEL M2434239 8/16/2019 MAKKAH
TNF-577-2 KALWATH MOHAMED MYDEEN R6321137 8/16/2019 MAKKAH
KLF-7956-4 MOHAMED IBRAHIM KIZHISSERY MOIDU S7219457 8/16/2019 MAKKAH
UPF-31134-2-0 MEHROON NISHA N4078208 8/16/2019 MAKKAH
H.G.O RAISHA BAI SHAH S1669464 8/17/2019 MAKKAH
RJF-83-3 MAKSOOD KHAN R8794143 8/17/2019 MAKKAH
UPF-22589-4 HASEENA BEGAM S5407226 8/17/2019 MAKKAH
GJF-10746-4-0 SHABBIR UMARJI KHALIFA R8462269 8/17/2019 MAKKAH
TSF-334-3 LATEEF UNNISA N4233524 8/17/2019 MAKKAH
MPF-4679-2 CHHOTI BAI N1877652 8/17/2019 MAKKAH
UPF-1562-4 JILEDAR N7209358 8/17/2019 MAKKAH
WBF-2451-2 SHAZADI BEGUM S8873089 8/18/2019 MAKKAH
UPF-20852-2-0 RAMJAN AALI S6758809 8/18/2019 MAKKAH
UPF-1413-2-0 NAEEMA SAIFI N7070214 8/18/2019 MAKKAH
HRF-1343-2 IDREES KHAN S7448035 8/18/2019 MAKKAH
MHF-7564-2-0 IQBAL AHMED MOHAMMED AYYUB P5285242 8/18/2019 MAKKAH
  ABDUL SAYEED S3474627 8/18/2019 AL ANSAR HOSPITAL, MADINA
H.G.O ZULEKHABEGUM NOORUDDIN CHANDILKAR L1358237 8/18/2019 MAKKAH
MHF-35337-2 MOHAMMAD SALIM MOHAMMAD AKABAR R5385960 8/19/2019 MAKKAH
BRF-1797-2 SALEHA KHATOON S7013043 8/19/2019 MAKKAH
BRF-587-5 SHAMSUL HAQUE R9965981 8/19/2019 MAKKAH
WBF-1331-5 DULAL SEKH S8867656 8/19/2019 MAKKAH
JRF-213-2-0 HASINA NISHA R6809934 8/19/2019 MAKKAH
H.G.O FATMABU MOHAMED SIDAT L5110838 8/19/2019 MAKKAH
BRF-1229-2 SYED ALI ABBAS S6997314 8/19/2019 MAKKAH
UKF-152-5 MASOOMAALI R7443801 8/20/2019 MAKKAH
H.G.O KUNHAHAMED KURUNIYAN M3986671 8/20/2019 MAKKAH
RJF-3834-2 ASSAR K5190326 8/21/2019 MAKKAH
H.G.O MYTHENE CHOTTUBHAGATHU EBRAHIM K0395941 8/21/2019 MAKKAH
UPF-1033-5 NANHI M4455122 8/21/2019 MAKKAH
WBF-930-3 JALALUDDIN MALLIK S7191887 8/21/2019 MAKKAH
UPF-23354-3 JAMEEL AHMAD S8017892 8/21/2019 MAKKAH
MPR-3688-2 REHMAN BAIG S8088264 8/21/2019 MAKKAH
JRF-494-5-0 SAHNAJ BANO R8356718 8/22/2019 MAKKAH
UPF-25829-2-0 MUNEEJA BEGAM P5933490 8/22/2019 MAKKAH
UPF-25207-5 MUKHBARI S8033120 8/23/2019 MAKKAH
H.G.O ABDUL SATTAR P0118678 8/24/2019 MAKKAH
KAF-15052-3 SHAMEEM BANU P7834229 8/25/2019 MAKKAH
UPF-5330-2 SUGRA S4797715 8/25/2019 MAKKAH
H.G.O MOHAMMED IQBAL ISMAIL DALAL T0340563 8/25/2019 MAKKAH
UPF-23878-5-0 MUJIBUR RAHMAN KHAN R6190264 8/25/2019 JOHRA AL SAADA
JKF-8559-2 MOHD HUSSAIN KHAN M4633583 8/25/2019 MAKKAH
UPF-6310-3 SAABRI N5147233 8/26/2019 MAKKAH
MHF-1012-2 MD SADEK MD BASHEER K6782607 8/26/2019 MAKKAH
MPF-3368-2 ABDUL JAMIL J7995517 8/26/2019 MAKKAH
JRF-591-1 BADRUZZAMA H9802071 8/26/2019 MAKKAH
BRF-1731-4 HAZRAT ALI S6998847 8/27/2019 MAKKAH
H.G.O ABDULKARIM MANAVARSHA DIWAN R8407700 8/27/2019 MAKKAH
H.G.O HALIMAN BI L9822093 8/28/2019 MAKKAH
UPF-24751-3 JAMALUDDIN K3431685 8/28/2019 MAKKAH
UPF-20543-2 KHALIKUN R6797138 8/29/2019 MAKKAH
KAF-15458-4 MOHMED ALAM L8594498 8/29/2019 MAKKAH
KLR-5177-2-2 MOOSSA ELLIKANDAVIDA R0354032 8/29/2019 MAKKAH
KAR-15012-2 MAHETHAB PATEL R9085513 8/29/2019 MAKKAH
MHF-35536-4-0 MOHAMED LATIF MOHAMED SHAKUR L2587952 8/29/2019 MAKKAH
ORF-145-1 MIRJA MUKTAR BAIG R4809396 8/29/2019 MAKKAH
MHR-8190-2-0 MOHAMMED IBRAHIM USMANGANI SHAIKH T0234340 8/29/2019 AL AHMADI HOSPITAL MADINA
MHF-5735-2-0 SHAIKH RAFIK SHAIKH GAMBHIR MANIYAR M7732291 8/30/2019 MADINAH
H.G.O MOHAMMAD ASLAM N0440709 8/30/2019 MAKKAH
KAR-15670-2 ABDUL RASHEED N2498157 8/31/2019 MAKKAH
MHF-25442-2-0 BASHIR KHA JUMMAKHA PATHAN N9233230 8/31/2019 AL MOWASSAT HOSPITAL
TSF-4305-4-0 MOINUDDIN SHAIK S7660413 8/31/2019 AL ANSAR GENERAL HOSPITAL
H.G.O AHMED KUTTY KALATHIL J1893969 9/2/2019 MAKKAH
H.G.O MARIYAM EBRAHIM AKHALWAYA K5604709 9/2/2019 MAKKAH
H.G.O AMINUDDIN SABIRMIYA SHEKH J5161969 9/2/2019 MAKKAH
TNF-439-3 HAFIZ SHAKIRA BEGUM ABDUL LATHEEF T1484357 9/2/2019 MAKKAH
JKF-7318-4-0 MOHAMMED RAMZAN NAYAK S7805565 9/3/2019 AL ANSAR GENERAL HOSPITAL
GJR-7537-2-0 FATMA ISMAIL KALVAT M5993989 9/4/2019 SULEMAN AL AHMADI
UPF-1996-2 JAHIDA R8861760 9/4/2019 MAKKAH
TNF-2515-2-0 HAMMATHUL ANSARI s6989540 9/5/2019 AL ANSAR HOSPITAL
H.G.O. NAJAMA SHAIKH R8676731 9/6/2019 MAKKAH
TSF-2433-5-0 MOHAMMED ABDUL HAMEED K1849843 9/6/2019 MAKKAH
H.G.O. FATHIMA HUSSEIN BAVA RAWTHER T4665887 9/6/2019 MAKKAH
H.G.O ABDUL SHAKUR P9910125 9/8/2019 AL ANSAR HOSPITAL
TSF-507-2-0 MOHAMMED RAHMAT K0650869 9/9/2019 MAKKAH
UPF-30385-1 LAL MUHAMMAD S6774700 9/11/2019 MADINAH
UPF-5266-3-0 SIDDIQ S2579892 9/12/2019 MAKKAH
UPF-5986-4-0 DILWARI BEGUM S0421863 9/13/2019 MAKKAH
APF-558-4-0 AZEEMUNNISA BEGUM S7647435 9/13/2019 MADINA
H.G.O BASHA HUSSAIN M6192257 9/14/2019 MADINAH
H.G.O RABIYA IBRAHIM CHANDA N0002880 9/15/2019 MADINAH
WBF-1787-4 MOHAMMAD IRFAN ANSARI K7384733 9/15/2019 MADINAH
H.G.O RAUF HABIB DHANANI N8699328 9/15/2019 MADINAH
WBF-1510-5 RESMUDDIN S3288426 9/16/2019 MAKKAH
H.G.O. MOMINA KHATOON J0150979 9/17/2019 MADINAH
KAF-2895-2 TURABDDIN GOREPEERZADE R9087038 9/21/2019 MADINAH
H.G.O. MAQUBOOL HASAN MOHAMMAD YASIN KHAN L8315326 9/24/2019 MADINAH
KLF-3666-2 MOHAMED ATHIKKAL L5480815 9/25/2019 MAKKAH
H.G.O. SHARIFA MOHAMMAD HANIF BAGWAN S6862963 9/27/2019 MADINAH
UPR-25299-2-0 HASMTULLAH P8335039 10/4/2019 JEDDAH