• Skip to main content
  • Emergency Contact Number : 00966-556122301

List of Deceased pilgrims for Haj-2022

Cover Number Name of Deceased Passport Number Date of Death City
KLF-3936-3-0 ABOOBACKER KARIMPANAKKAL S0123998 09-Jun-2022 Madina    
H.G.O MUMTAJBANU MAIYUDDINBHAI MALEK P0520774 14-Jun-2022 Makkah    
UKF-193-3-0 SHAMSHAD BEGAM  U5367116 20-Jun-2022 Madina    
UPF-20876-2-0 MOMINA KHATOON V0022752 20-Jun-2022 Makkah    
H.G.O RUKHIYA POOZHITHARA S0124169 22-Jun-2022 Makkah    
MHF-217-2-0 MUMTAJALI ABDUL RAHIM CHAUDHARY M1829859 23-Jun-2022 Makkah    
ASF-1027-3-0 MOHAMMAD AZIR UDDIN R4383217 25-Jun-2022 Madina    
CGF-237-4-0 SHAHEEN SYEDA N5520564 27-Jun-2022 Makkah    
H.G.O IKABALBHAI DOSBHAI MEMAN L6907817 30-Jun-2022 Makkah    
UPF-20043-2-0 SALMA KHATOON V0263381 01-Jul-2022 Makkah    
H.G.O ABDUL RAHIM ALIYARU KUNJU R7265300 01-Jul-2022 Madina    
UPF-577-2-0 NAFEES JAHAN T9657510 02-Jul-2022 Makkah    
GJF-1517-3-0 MUMTAZBANU MOHMADIDRISH MEMAN V5891756 09-Jul-2022 Makkah    
WBF-436-5-0 CHHAKINA BIBI S8853380 09-Jul-2022 Makkah    
H.G.O JAMIL KHAN KIFAYAT KHAN PATHAN S9482002 08-Jul-2022 Makkah    
H.G.O QURAISHA BI ABDUL HAFIZ L7788904 10-Jul-2022 Makkah    
UPF-1204-2-0 AFTAB AHMAD S5482250 13-Jul-2022 Makkah    
DLF-122-4-0 MOHAMMAD ZAHID U5956236  14-Jul-2022 Makkah    
H.G.O LADUBEN KARIMADBHAI MOMIN W1716724 15-Jul-2022 Makkah    
MHF-1467-4-0 MAJIDUL NISHA U4147306 15-Jul-2022 Makkah    
UPF-20633-4-0 NAZIR ALI U2818014 16-Jul-2022 Makkah    
WBF-389-4-0 JONAHAR BIBI S5332654 17-Jul-2022 Makkah    
WMKLF-5209-5-0 ROULA BEEVI ABDUL HAKEEM L7920112 20-Jul-2022 Makkah    
MHF-209-2-0 JALALUDDIN SAHI KHAN R8646827 20-Jul-2022 Makkah    
UPF-21559-2-0 AKLIMUNNISA V0120437 21-Jul-2022 Makkah    
H.G.O AZEEZ SHUKOOR S0518395 24-Jul-2022 Makkah    
WBF-1679-5-0 MOHAMMED HAKIM ALI V5640062 24-Jul-2022 Madina    
H.G.O JAMEELA PULLIYIL MADASSERI W1256527 26-Jul-2022 Makkah    
ORF-73-2-0 SAYED OBEDUR RAHMAN S1096634 31-Jul-2022 Makkah    
H.G.O MEHARUNNEESA MOOSSAKUTTY PANANGAVIL M0239688 01-Aug-2022 Makkah    
H.G.O BILKISH ABDULGAFAR ANSARI R4532580 03-Aug-2022 Makkah    
H.G.O FATIMA BEGUM N2765191 04-Aug-2022 Makkah    
H.G.O REHANA FAIYAZ MOMIN T0306479 06-Aug-2022 Madina    
H.G.O VAHID RAJJAKBHAI SHEKHANI R6574626 09-Aug-2022 Madina    
RJF-730-3-0 BILAL AHMED NAQVI U1906678 13-Aug-2022 Madina